Zbieraj podpisy pod projektem "Stop Pedofilii"

Pobierz kartę i projektZobacz poradnik jak przeprowadzić zbiórkę

Dołącz do nas i stań w obronie dzieci!

18 kwietnia 2019 roku zarejestrowany został w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Pedofilii”, którego celem jest zwiększenie ochrony prawnej dzieci przed deprawacją i przemocą seksualną forsowaną przez lobby LGBT w polskich szkołach.

Rozpoczynamy w całej Polsce zbiórkę podpisów, która będzie trwała do 10 lipca 2019 r.

Przez trzy miesiące od momentu rejestracji komitetu trzeba zebrać co najmniej 100 000 podpisów.

Jednak aby rządzący zwrócili uwagę na problem musimy ich zebrać wielokrotnie więcej.
Dlatego potrzebujemy Twojej pomocy!Zachęcamy aby zbierać podpisy wśród znajomych i rodziny, ale także w każdym miejscu gdzie gromadzą się ludzie zainteresowani dobrem dzieci.

Szczególnie polecamy organizację zbiórek po niedzielnych mszach świętych w Państwa parafii, po uzyskaniu zgody księdza proboszcza.

W razie pytań wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@stoppedofilii.pl

Instrukcja organizacji zbiórki podpisów w parafii

Jednym z najprostszych sposobów zebrania znacznej liczby podpisów jest organizacja zbiórki w parafii.

W tym celu należy:

1. Uzyskać zgodę księdza proboszcza przedstawiając mu zwięźle cel projektu (ochrona dzieci przed deprawacją) i pokazując wydrukowany projekt.

Ponadto w rozmowie należy pamiętać:

  • staramy się umówić konkretny (nawet jeśli będzie odległy) termin zbiórki,
  • nie przerzucamy żadnych obowiązków na księdza proboszcza,
  • przekazujemy wzór ogłoszeń parafialnych (załącznik) – we wzorze jest wersja krótsza i dłuższa, do decyzji księdza proboszcza. Jeśli ksiądz proboszcz wyrazi zgodę – ogłoszenie o zbiórce może wygłosić organizator (takie ogłoszenie jest skuteczniejsze).
  1. Co najmniej tydzień przed: umówić odpowiednią liczbę wolontariuszy, które będą zbierać podpisy po zakończeniu każdej Mszy Św. Wypełnione karty nie mogą zostać pozostawione bez opieki ze względu na ochronę danych osobowych bądź próbę kradzieży.

3. Należy przygotować odpowiednią ilość kart mieszczących ok. 500 podpisów oraz 5-10 długopisów, które wystarczą do sprawnego przeprowadzenia zbiórki.. W średniej wielkości parafii udaje się zebrać ok. 200 podpisów, w bardzo dużych (np. Kraków-Nowa Huta) do 700 podpisów. Potrzebny jest również stolik (zazwyczaj można pożyczyć na miejscu w parafii). W miejscu zbierania podpisów obowiązkowo musi być wystawiony do wglądu projekt ustawy – jest to wymóg ustawowy.

4. Tydzień przed zbiórką, na ogłoszeniach parafialnych powinna zostać odczytana informacja o zbiórce w przyszłym tygodniu i konieczności zabrania ze sobą numeru PESEL przez osoby zainteresowane poparciem inicjatywy (jak w przykładowym wzorze ogłoszeń).

  1. Po zebraniu podpisów pakujemy je do koperty i odsyłamy na adres komitetu – muszą one znaleźć się w biurze Komitetu najpóźniej dnia 10 lipca 2019 r. Prosimy o nadawanie wysyłek listem poleconym priorytetowym.

Koordynator okręgowy:  Adam Kulpiński, tel.: 506 372 728

Komunikat na ogłoszenia parafialne [rozwiń]

Niedziela poprzedzająca niedzielę zbiórki:

W następną niedzielę wolontariusze komitetu „Stop Pedofilii” będą zbierać podpisy pod projektem ustawy, która ma celu ochronę dzieci przed demoralizującą edukacją seksualną według standardów WHO. W celu złożenia ważnego podpisu potrzebny jest numer PESEL. Zachęcamy wszystkich do podpisania się w obronie dzieci przed deprawacją.

Niedziela zbiórki

W wielu miastach w Polsce wprowadza się już demoralizującą edukację seksualną według standardów WHO, które przewidują przekazywanie dzieciom od przedszkola wiele seksualizujących i demoralizujących treści. Naszym zadaniem jest obronić dzieci przed tymi atakami. Dzisiaj po mszach świętych wolontariusze komitetu „Stop Pedofilii” zbierają podpisy pod projektem ustawy, która powstrzyma wprowadzenie tego typu zajęć do szkół. Aby zebrane podpisy były ważne potrzebny jest numer PESEL. Zachęcamy do podpisania się w obronie dzieci przed deprawacją.

Najczęściej zadawane pytania [FAQ]

1/ Czy nowelizacja uchwalona w ostatnim czasie przez Rząd nie wyczerpuje tematu?

Zaprezentowana przez Rząd nowelizacja zupełnie nie dotyka propagowania pedofilii – art. 200b, którego nowelizację postuluje Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (zbiórka podpisów) „Stop pedofilii”.

Rządowa nowelizacja poszerza głównie zakres karalności za przestępstwa już penalizowane w Kodeksie karnym, na przykład:
– obecnie za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12, po nowelizacji: od lat 2 do 15
– po nowelizacji znacznie wyższa kara będzie groziła także za obcowanie z małoletnim poniżej lat 7: pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

2/ Czy wg RODO można zbierać podpisy?

RODO nic nie zmienia w kwestii zbiórek podpisów, które odbywają się na tych samych zasadach co w poprzednich latach. Oczywiście niezmiennie nie wolno zostawiać kart bez opieki, nie wolno kart kopiować, robić zdjęć itp.

Zgodnie z opinią Ministerstwa Cyfryzacji: obowiązują te same zasady, co przed 25 maja 2018 r., a więc przed datą rozpoczęcia obowiązywania RODO. Wystarczy, by lista poparcia znajdowała się pod nadzorem osoby zbierającej podpisy. Należy też wskazać, że nawet gdyby osoba składająca podpis zobaczyła dane innych osób podpisanych na liście, RODO nie ma do niego zastosowania – nie trzeba zasłaniać kart i innych podpisów w czasie zbiórki. RODO nie ma bowiem zastosowania do przetwarzania danych bez związku z działalnością gospodarczą (zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. C).

3/ Kto może się podpisać?

Ważny podpis może złożyć osoba, która ma lub przed 18 lipca będzie miała prawo głosować w wyborach. Podpisać może się każdy, także osoba, która nie jest pewna czy już nie składała podpis. Zdublowany podpis lub podpis osoby nieuprawnionej będzie nieważny, ale nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych (można się podpisać „na wszelki wypadek”).

4/ Czy można kopiować karty?

NIE MOŻNA kopiować wypełnionych kart – ale WOLNO oczywiście kopiować puste (aby mieć więcej arkuszy do zbierania podpisów. NIE WOLNO podpisywać się na odwrocie karty bądź dopisywać dodatkowych miejsc.

5/ Jak wysłać podpisy?

Wysyłka listem POLECONYM PRIORYTETOWYM. NIE tylko POLECONYM ani NIE tylko PRIORYTETOWYM, ale POLECONYM PRIORYTETOWYM (jednocześnie).

Adres Komitetu:
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”
ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa