Jak powstrzymać pedofila?

zamów poradnik
Druk/PDF

Z poradnika dowiesz się

Czym jest „edukacja” seksualna, którą forsuje się w polskich szkołach i przedszkolach?

Jakie są standardy „edukacji” seksualnej, według których mają się uczyć polskie dzieci?

O tym, że aktywiści homoseksualni i LGBT, którzy najbardziej domagają się wprowadzania „edukacji” seksualnej w szkołach, są skazywani za przestępstwa pedofilskie.

W jaki sposób pedofile i deprawatorzy wchodzą do polskich szkół i przedszkoli?

Z jakich materiałów „edukacyjnych” korzystają pedofile i deprawatorzy i jak ich rozpoznać?

Z poradnika dowiesz się

Czym jest „edukacja” seksualna, którą forsuje się w polskich szkołach i przedszkolach?

Jakie są standardy „edukacji” seksualnej, według których mają się uczyć polskie dzieci?

O tym, że aktywiści homoseksualni i LGBT, którzy najbardziej domagają się wprowadzania „edukacji” seksualnej w szkołach, są skazywani za przestępstwa pedofilskie.

W jaki sposób pedofile i deprawatorzy wchodzą do polskich szkół i przedszkoli?

Z jakich materiałów „edukacyjnych” korzystają pedofile i deprawatorzy i jak ich rozpoznać?

Ale przede wszystkim

Dowiesz się jak zapobiec pedofilii na terenie szkoły lub przedszkola Twojego dziecka i obronić dzieci przed deprawacją seksualną.

„Edukatorzy” seksualni, deprawatorzy i pedofile chcą abyś nie interesował się tym, co się dzieje w szkole czy przedszkolu Twojego dziecka. Wykorzystanie bierności oraz braku wiedzy i zaangażowania rodziców, to ich najgroźniejsza broń i największa przewaga, dzięki której zdeprawowali już setki dzieci w całej Polsce. Być może jutro będą w szkole Twojego dziecka…

Zajrzyj do poradnika

pobierz przykładowy rozdział publikacji w wersji elektronicznej [pdf].

„Edukatorzy” seksualni, deprawatorzy i pedofile chcą abyś nie interesował się tym, co się dzieje w szkole czy przedszkolu Twojego dziecka. Wykorzystanie bierności oraz braku wiedzy i zaangażowania rodziców, to ich najgroźniejsza broń i największa przewaga, dzięki której zdeprawowali już setki dzieci w całej Polsce. Być może jutro będą w szkole Twojego dziecka…

Zajrzyj do poradnika

pobierz przykładowy rozdział publikacji w wersji elektronicznej [pdf].

Już dziś możesz otrzymać poradnik za darmo w wersji elektronicznej lub drukowanej!

 

Imię:*
Nazwisko:*
Adres email:*
Co chcesz otrzymać?*

Adres wysyłki:
Ulica i numer:*
Kod pocztowy:*
Miejscowość:*
Numer telefonu:
Ile sztuk poradnika chcesz zamówić?*
Komu chciałbyś przekazać poradnik?*

Osoba składająca niniejsze oświadczenie (dalej „Uprawniony”) oświadcza, że została poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem. [czytaj całość]

Złóż u dyrektora szkoły oświadczenie,

w którym nie wyrażasz zgody na udział Twojego dziecka w jakichkolwiek zajęciach zahaczających o tematykę deprawacyjną oraz domagasz się każdorazowego informowania o próbach przeprowadzenia tego typu zajęć w szkole. Zrób kopię dokumentu i wręcz ją wychowawcy klasy.

pomóż nam promować poradnik

i dotrzeć z nim do tysięcy rodziców w Polsce.


Numer konta:
79 1050 1025 1000 0022 9191 4667

Fundacja Pro – Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32
00-055 Warszawa

Dla przelewów zagranicznych
Kod BIC Swift: INGBPLPW

Osoba składająca niniejsze oświadczenie (dalej „Uprawniony”) oświadcza, że została poinformowana o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA PRO – PRAWO DO ŻYCIA z siedzibą przy Placu Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa, NIP 1231051050, REGON 010083573, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000233080 (dalej „Administrator”). Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem: a) poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@stopaborcji.pl; b) pisemnie na adres siedziby Administratora. Dane osobowe Uprawnionego są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”). Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Uprawnionym i Administratorem, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do celów dokonywania rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości i egzekwowania należności. Odbiorcami danych osobowych Uprawnionego mogą być inne osoby lub podmioty wykonujące czynności i usługi związane z realizacją umowy między Administratorem a Uprawnionym, w tym zwłaszcza: pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem; biura rachunkowe i kancelarie prawne współpracujące z Administratorem; dostawcy usług informatycznych, hostingowych i usług poczty e-mail; podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych i banki; podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Dane osobowe Uprawnionego mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. Dane osobowe Uprawnionego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez okres realizacji umowy, wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, oraz okres egzekucji ewentualnych należności. Uprawniony ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonywania umowy między Uprawnionym a Administratorem i jest warunkiem jej zawarcia. Uprawniony ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych. Szczegóły dotyczące polityki prywatności: https://stoppedofilii.pl/polityka-cookies-polityka-prywatnosci/