Ta edukacja to zamach na Twoje konstytucyjne prawa
i na Twoją rodzinę!

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje Ci prawo do wychowania dzieci zgodnie z Twoimi przekonaniami. Art. 48 gwarantuje rodzicom „prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”, a w art. 53. mówi o tym, iż „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.

NSZZ Solidarność w swoim oświadczeniu na temat wprowadzania ideologii gender do szkół przypomina: „Rodzice powierzając nauczycielom swoje dzieci mają prawo oczekiwać, że treści przekazywane w szkole nie będą naruszały ich praw zagwarantowanych w Konstytucji RP”.

Eksperci PAN w swojej ocenie programu „równościowe przedszkole” napisali: „Ważnym mankamentem opiniowanego dokumentu jest proponowanie pomijania głosu rodziców w sprawie wychowywania ich własnych dzieci. Jest to idea sprzeczna z Konstytucją RP, z procesem demokratyzacji oświaty (…) wreszcie sprzeczne z ideą samego programu równościowego, sugeruje bowiem dyskryminację głosu najważniejszych dla dziecka osób.”

Mimo to są media, które atakują Twoje konstytucyjne prawa i nazywają je „terrorem autonomii rodziny”. W krytycznym komentarzu do artykułu o takim właśnie tytule możemy przeczytać, że tym mediom chodzi tu o to, że „jeśli władza rodziców przeszkadza w deprawacji, to należy ją odrzucić„.