Ta edukacja będzie zmierzała do zachwiania pewności
Twojego dziecka że jest chłopcem lub dziewczynką.

W programie „Równościowe przedszkole” płeć ma być przedstawiana dzieciom jako ograniczenie, jako coś, co trzeba przezwyciężyć (motto na stronie tytułowej). Jeden z elementów tego typu programów to proponowanie chłopcom zabaw lalkami oraz przebieranie się w sukienki. Ekspert wychowania przedszkolnego podkreśla, że takie eksperymenty to „odzieranie dzieci z godności”.

Eksperci PAN w swojej ocenie programu „równościowe przedszkole”, podkreślają, że w tym programie zdecydowanie „brak jest skierowania należytej uwagi na umacnianie własnej tożsamości płciowej dzieci”, co więcej program ten „wysadza dzieci z jego biologicznej płci i kształtuje niechętny stosunek do niej”.

NSZZ Solidarność w swoim oświadczeniu na temat wprowadzania ideologii gender do szkół podkreśla, że „brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami”

To dążenie do podważania pewności dziecka, co do swojej płci , mimo ostrzeżeń ekspertów, jest forsowane przez część polskich polityków. Wnieśli oni do Sejmu RP projekt ustawy „o uzgodnieniu płci” (druk sejmowy 1469). Projekt tej ustawy daje możliwość urzędowej zmiany płci w dokumentach – na podstawie kilku zaświadczeń. Zmiana płci jest tu nazwana „uzgodnieniem” płci biologicznej z płcią „odczuwaną”.