Taka bedzie eduakcja w Polsce, zobacz podręcznik z Francji.