Ta edukacja może iść w parze ze zniesieniem kar za pedofilię.

Jeden z polskich polityków zaproponował, aby znieść kary za seks z dziećmi w wieku 12-15 lat. Gdyby tak się stało tylko dzieci do lat 12 miałby w Polsce ochronę prawną przed pedofilami – starsze już nie.

W Holandii działają fundacje promujące pedofilię oraz partie polityczne, które dążą do legalizacji pedofilii.

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne podjęło próbę skreślenia pedofilii z listy zaburzeń psychicznych i uznania jej za jedną z orientacji seksualnych. Gdyby tak się stało wszelka krytyka pedofilii byłaby uznana za dyskryminację i mogłaby być karana. Na razie wycofano się z tej próby – po fali krytyki oświadczono, że była to pomyłka.