Ta edukacja będzie zmierzała do rozbudzenia seksualnego Twoich dzieci.

Cele i sposoby tego typu edukacji seksualnej najlepiej pokazują „Standardy edukacji seksualnej w Europie” (wyciąg cytatów z tego dokumentu) firmowane przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) i BzgA (Federalne Biuro Edukacji Zdrowotnej w Niemczech). „Pomocą dydaktyczną” do tych standardów są m.in. takie publikacje jak „Wielka księga siusiaków” czy „Wielka księga cipek”, a jednym z celów między innymi nauka masturbacji dzieci od czwartego roku życia, co osoby propagujące ten dokument starają się przemilczeć.

Grupa edukatorów seksualnych „Ponton” propaguje taką wizję celów edukacji seksualnej, w której nie ma ona żadnego związku z przygotowaniem do zawarcia małżeństwa, założenia rodziny i wychowywania dzieci.

W tej edukacji eksponuje się „prawa seksualne” dzieci.

Filmy pokazujące tego typu edukację:
· Przedszkolaki rysują siusiaki
· Grupa edukatorów seksualnych w gimnazjum

W Szwajcarii próbowano wprowadzić do przedszkoli jako zabawki pluszowe „narządy” męskie i żeńskie. Zaprotestowali przeciw temu rodzice.

W Holandii są przypadki, że rodzice poddają dzieci terapii hormonalnej, by zablokować seksualność dziecka środkami farmakologicznymi, jako że tego typu edukacja prowadzi do przedwczesnego i nadmiernego rozbudzenia seksualnego.

Syntetyczne zestawienie przykładowych materiałów edukacji seksualnej według standardów WHO.